Про школу

1893 році відчинено земську школу, приміщення якої проіснувало до 1927р. Перший вчитель, він же і священник – Камбірови В.М.. До 1919 року школа була чотирикласна, навчалося лише – 40 учнів, а в 1927 році створено неповну середню(семерічну ) школу, де навчалося 350 дітей.

Неписемність у селі ліквідовано до 1934р.

У цій роки працювали вчителі Карасьов Л.М. (директор), його дружина Карасьова Н.В., учителі Батвіновська С.В., Артюшенко К.М., Винник І. В,, Пироженко В.С.

Далі директором школи була Артюшенко О.О., а вчителями Дегтярьова Н.А., Кравченко С.В., Новицька   Н.А.. Фурса Г.І.

У 40х роках та після ВВв школу очолював Киященко М.Л.

Приміщення закладу було у війну знищене, тому до 1963 року школа знаходилася у 4х приміщеннях.

Киященка М.Л. змінив учитель- фахівець Божко І.І., який навчав учнів 1-4 класів та викладав математику.

З 1962 року директором школи був призначений Жук О.Г., а його заступником була учитель математик Жирко Н.А., учителі Козел В.Г(Добровольська В.Г.), Козиренко Ф.С., Потапенко О.М., Дорошенко П.М., Копаєнко К.І., Тущенко Т.Ю., Копаєнко У.Д., Пироженко Л.Є.. Зінченко Г.М.

У 1963 – 1964 н.р. збудовано приміщення 8 річної школи на вісім класних кімнат, окремо кабінет фізики та хімії, навчалося 220 учнів у першу зміну. Учителів з вищою освітою нараховувалося 12 чоловік.

1997 року відбулася реорганізація 8- річної школи у середню у зв’язку із введенням нового приміщення на 280 учнівських місць. а з 1978 року директором призначено Грохольську Т.Г., завучем Копаєнко К.І., учителі Сагайдачний М.Є., Трачук Т.Г., Сидоренко Л.К., Сагайдачна В.С., Гунько О.П.. Кравченко В.П, Чміль М.Ф., Татаренко Л.Л., Кривоносов В.Г.. Джурабаєва Т.Я, Мальченко Т.О., Кривоносова В.С., Сагайдачний М.Є.

У 1982 році освітній заклад очолив Бурда В.С., який на посаді перебуває і в даний час. Педагогічний колектив у ці роки оновився такими вчителями, як Перекрестенко В.А., Бурда З.М., Важинська О.М., Важинський О.Л., Стратієнко Світлана В,, Стратієнко С.В., Ковтун В.В., Гелиш Н.К., Добровольська Т.І., Мозгова Т.О., Авер’янова Н.О., Копаєнко Т.О., Шпакович Т.С., бібліотекаря Онуфрієнко П.В. замінила Каленюк С.Г., медсестру Пироженко Н.П.. замінила Вінник Л.Й.

Навчальний процес відбувався за кабінетною системою, заклад було укомплектовано вчителями – спеціалістами, виділено 4 житла для учителів, покращено матеріально – технічну базу школи. Стовідсотково охоплені навчанням та позакласними формами роботи учні села, зросла кількість учнів, які закінчили вузи. Так із 18 педагогів на сьогоднішній день 10 закінчили педагогічні вузи та повернулися до школи. в якій училися, що становить 60% від загальної кількості.