Інклюзивна освіта

інклюзивна освіта –

рівне навчання з доступним середовищем для усіх. Освіта – невід’ємне право людини. Особливе місце в системі вітчизняної освіти займають діти з обмеженими можливостями. Питання забезпечення життєдіяльності дітей цієї категорії визначені в багатьох нормативно-правових актах України.

     Маючи рівні права на освіту, розвиток, участь у житті суспільства – в реальному житті діти з обмеженими можливостями нерідко пУмови доступності закладу освіти для навчання дітей з особливими освітніми потребамиозбавлені можливості реалізувати ці права.

     Основне завдання, що стоїть перед  державою і суспільством, відносно таких дітей, – створення умов і надання допомоги в їх соціальній адаптації, підготовці до повноцінного життя в суспільстві.

     Досвід зарубіжних країн показує, що створення доступних шкіл і сумісне навчання (включене або інклюзивне, інтегроване) сприяє соціальній адаптації дітей з особливими потребами, їх самостійності і незалежності, а найголовніше – змінює громадську думку щодо осіб з інвалідністю, формує відношення до них як до повноцінних людей, учить більш толерантному ставленню, повазі до інших людей.

     Безумовною перешкодою для навчання є архітектурні бар’єри.

Безбар’єрні умови для дітей з порушенням опорно-рухового апарату

Вхід в школу

     Вхід в школу розпочинається зі сходів, які є серйозною або непереборною перешкодою для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату,  що використовують при пересуванні інвалідний візок, тростини, милиці та інші пристосування. Тому для них встановили пандус. Вхідні двері повинні відкриватися в протилежну сторону від пандуса.

    Крім створення безбар’єрності для дітей з особливими потребами потрібно потурбуватися і щодо організації їх дозвілля, тобто залучення дітей у творчі, інтелектуальні, конкурсні заходи, колективні творчі справи, а також участь у міських та обласних фестивалях і конкурсах тощо. Такім чином, створення умов для освіти дітей з особливими потребами допоможе вплинути на громадське ставлення до людей з інвалідністю і допоможе включити їх в суспільне життя як повноправних громадян.